BTS از کارگاه ۴۸ ، ایجاد چنین صحنه ای سرگرم کننده بود! اطلاعات بیشتر در اینجا ببینید: ph …