#Backstage از #photoshoot برای پروژه "عروسک" گروه The Verve. این …