یک مقام رسمی #Selfie برای سال ۲۰۱۶٫ با تشکر از شما Genia Larionova (genialar) برای احترام …