یک سرعتی سریع ، یک نوار با نوار به علاوه Nikon D850. بابت به اشتراک گذاشتن مزخرفات کاری خود متشکریم …