یونون آنیسکا بعد از تماشای برنامه آتش نشانی ما در جمعه گفتگو ، این عکس شگفت انگیز را ساخت! …