کلوزآپ #seiko #watch. این بار یاد گرفتیم که چگونه یک بکگراند #creative ایجاد کنیم …