کار اخیر – برایyaeldesigns. عکاسی و روتوش من توسط Genia Larionova. @ …