و # روزی متولد شد. پست قبلی من را ببینید این همان چیزی است که ما از آن #magic می نامیم. روتوش …