وو هوی! این یکی از شگفت انگیزترین ضربه هایی است که توسطvitalyzorkin گرفته شده است آیا می دانید چطور می توانید …