نمی دانم شما در یکشنبه های بارانی چه کار می کردید ، اما امروز من & # 39؛ را گه زده ام …