مدتها قبل مشتری با لامپهای فوق العاده جالب طراح و مشتری داشتیم. آنها را ، سفید …