مخروط ابزاری کوچک در عکاسی استودیویی است که به شما امکان می دهد تا واقعاً عکس بگیرید …