محصولی معمولی نیست که توسط Gaston Enria شلیک شود. گاستون از ماشین مینیاتوری استفاده می کرد ، سریع …