ما یک چیز غیر معمول را در حال پرواز در استودیو می گیریم :-) از کمپین AD برای یکی از …