ما امروز یکشنبه یک کارگاه شگفت انگیز داشتیم – با یک انسان شگفت انگیز ، مدل زیبا …