ماهانه یک بار جلسه نقد و بررسی را برای کارگاه های قبلی Pro Club انجام می دهیم …