قطعات یدکی FORD شماره ۲٫ ۵ منبع نور. Canon 5D markIII، ۱۰۰ mm، F9.0، ISO 100،…