قبل و بعد از #retouching (مربی Photigy Ilya Plotnikov). این مرد من …