قاتل شلیک شده توسط Maja ، از شما برای شرکت در آن تکالیف سپاسگزارم! تبریک می گویم …