عکس شگفت انگیز دیگر از گروه فیس بوک Photigy. این تصویر از …