عکس دیگری از # کارگاه قبلی ما در استودیوی Photigy. و ما اعلام کرده ایم …