عکس دیگری از دیروز # عکس_خانوادگی درstanford :-) واقعاً عاشق پست …