عکس از یک دوره عکاسی غذا برای مبتدیان. گرسنه بمان ، احمق باش …