عکاسی در زیر آب یکی از جالب ترین و سرگرم کننده ترین کارهایی است که در گل میخ انجام می شود …