شات خالص آیفون ۶٫ بگذارید آن را "تلاش برای لیسیدن" بنامیم؟ او-او این یکی از …