ساخت "کاسه میوه زمستانی". عکاسی غذا در پشت صحنه توسط سوزان هام …