ساخت چای یخ Lipton AD توسط ایلیا پلوتنیکوف. CGI به علاوه عکاسی. بررسی کنید …