ساخت شلیک خلاقانه Flying Shoe by Rui Bandeira. اطلاعات بیشتر در Photi …