زمان بسیار جذاب بازی با نقاشی سبک جواهرات. می خواهم آنچه را که من & # 39؛ نشان می دهم …