دیروز باyaeldesigns آماده شدن برای VIP #jewler وقت بسیار خوبی داشتیم …