دیروز # استودیو ما. خیلی باحال! ما با همکاری T عکس فتوشاپ گرفتیم …