دکل تیراندازی برای امروز فتوشاپ برای عکس جدید #jewelry #workshop باkrist …