در ساحل سانتا کروز. بعضی از دوچرخه ها سوار می شوند ، اینها # کانو سوار می شوند؟ #loveocean #beach #wa …