در حال حاضر اتفاق می افتد :-) قهوه در حال دم کردن است ، پیتزا در فر ، دختران خوانده می شوند …