در حال آزمایش یک ماشین مه ، می خواهیم از آن در استودیوی Photigy آینده #Bea استفاده کنیم …