دخترانم. در واقع من در حال آزمایش ۲ عدسی ۸۶mm mm f1.2 بودم و از آنها خواستم عکس بگیرند …