خواهر من. شخصیت روشن، احساسی، فعال و فوق العاده عالی. افتخار شما، ان …