حلقه طلای سفید عقیق را آتش بزنید. عکس از آینده #jewelry #photography #course …