#حلقه الماس. بله ، freaking # ارزان است. بله ، سرگرم کننده و چالش برانگیز بود …