تک سرعت + نوار جعبه = نتیجه کیفیت. نیکون D850 ، سیگما ۲۴-۱۰۵ در ۱۰۵m …