تصویر یک سیب زمینی توسط کوین ابوسچ ، گرفته شده در سال ۲۰۱۰ ، برای بیش از …