تصویر دیگر از "عکاسی طناب طلا و جواهر" البته عقیق آتش، سفید …