بیشتر و بیشتر با سونی a7RII کار می کنم ، بیشتر دوست دارم از یک نمایش زنده در یک تلویزیون بزرگ استفاده کنم …