بهترین عکسها از گروه فیس بوک Photigy. تصویر توسط الکساندر واتانابه ، "ایده آبجو …