بهترین عکسها از گروه فیس بوک Photigy. تصویر توسط Tsour Lee Adato. به Passi ما بپیوندید …