بهترین عکسها از گروه فیس بوک Photigy. تصویر توسط دنی کوتوتو. به اشتیاق ما بپیوندید …