بهترین عکسها از گروه فیس بوک Photigy. تصویر توسط Dino Proctor. بخشی از ما باشید …