بهترین عکسها از گروه فیس بوک Photigy. تصویر توسط Paweł Kruchowski. بخشی از …