بهترین عکسها از گروه فیس بوک Photigy. تصویر توسط Simone Sciarrillo. بخشی از …