بهترین عکسها از گروه فیس بوک Photigy. تصویر توسط Wasim S. Khuzam. بخشی از او باشید …